SWEDIA HAR SINA RÖTTER

tillbaka till 1958 då Sture Johansson, far till dagens ägare, startade med ett mindre tankfartyg som snart utvecklades till ett välrenommerat rederi. 1978 grundade Sture och hans bror Willy Johansson Vingatank Rederi AB. Dagens Swedia startades 1988 efter att Vingatank sålts. Extern befraktning startade 1999. Inriktningen har alltid varit mot mindre kustnära tankfartyg. Precis som idag.