close 2

SÄG DEN HAMN

där vi inte lastat olja eller kemikalier? Vi har anlöpt i stort sett alla hamnar runt Östersjön, Skandinavien, kontinenten och de brittiska öarna. Vilken hamn vi än lämnar eller anlöper går transporten, gott sjömanskap och god säkerhet alltid hand i hand.