SWEDIA VILAR

Tre av de fartyg vi befraktar skall inte längre operera i nordiska farvatten. Det lämnar ett fartyg kvar, som går på ett längre kontrakt. Omfattningen blir därmed för låg att driva Swedia aktivt. Därför vilar bolaget till dess vi hittar nya fartyg för nya uppdrag. Är du intresserad av oss och vår kapacitet, kontaktar du mig direkt. Vi bryter gärna viloperioden med nya uppdrag, nya fartyg.

Med vänlig hälsning, Christian Johansson.

 

Focus: smaller tanker transports
Vår devis uttrycker kärnan om oss och vår verksamhet. Under generationer har vi byggt, ägt, bemannat och befraktat mindre tankerfartyg. Idag är fokus att befrakta. Fartygen är den typ vi kan bäst, mindre tankfartyg.